Aanleveren digitale pasfoto's

De pasfoto's voor de plastic ledenpas kunt u sturen naar: [email protected]

Digitale pasfoto's dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • De foto moet het lid voorstellen en dient recent, duidelijk en goed gelijkend te zijn.
 • De foto dient recht van voren en tegen een lichte, egale achtergrond genomen te zijn.
 • De breedte van het hoofd op de foto dient ongeveer tweederde van de fotobreedte te zijn.
 • Beide ogen dienen zichtbaar te zijn, eventueel achter een bril met doorschijnende glazen.
 • Het dragen van een bril met donkere glazen is alleen toegestaan, indien de drager kan aantonen dat dit om medische redenen noodzakelijk is;
 • Het hoofd dient onbedekt te zijn, tenzij de aanvrager kan aantonen dat godsdienstige, levensovertuigelijke of medische redenen zich hier tegen verzetten. Indien het hoofd bedekt is, dient het gezicht duidelijk herkenbaar te zijn.

Daarnaast geldt voor de digitale foto dat:

 • het bestandstype JPG is;
 • de verhouding breedte/hoogte circa drie/vier moet zijn;
 • het formaat tenminste 300 bij 400 pixels moet zijn;
 • de bestandsnaam gelijk moet zijn aan de naam van degene die op de foto staat.
 • De ledenadministratie weet zo wie er op de foto staat.

Als de foto digitaal gemaakt wordt met behulp van een scanner, moet u eerst een pre-scan maken en eventueel het te scannen gebied tot de foto beperken.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 40 211 1428

Address

Theo Koomenlaan 11
5644HZ Eindhoven