Bestuur

Het dagelijkse bestuur van onze vereniging bestaat uit 7 bestuursleden; de voorzitter, secretaris, penningmeester, met daarnaast aangevuld met de voorzitters Technische Commissie, Jeugdcommissie, Vrijwilligers en Sponsoring. Het bestuur komt ongeveer elke maand bijeen. Het bestuur richt zich op de dagelijkse gang van zaken en geeft beleidsmatige invullingen aan meer lange termijn uitdagingen. 

Zijn er zaken waarvan je denkt dat die de aandacht van het bestuur verdienen, aarzel niet en neem contact op met één van de bestuursleden.

De Algemene Ledenvergadering tot slot, wordt tenminste één maal per jaar, meest in het voorjaar, gehouden.

 

Klaas Schoustra Voorzitter MAIL
Brigitte Beyer Secretaris (a.i.) MAIL
vacature Penningmeester MAIL
Hajo Kuperus Jeugd commissie (a.i.) MAIL
Berry Murray Technische commissie MAIL
Erik Dubach Vrijwilligers commissie (a.i.) MAIL
vacature    

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 40 211 1428

Address

Theo Koomenlaan 11
5644HZ Eindhoven

KVK-nummer

59692464