Bestuur

 

Het dagelijkse bestuur van onze vereniging bestaat uit 7 bestuursleden; de voorzitter, secretaris, penningmeester, met daarnaast aangevuld met de voorzitters Technische Commissie, Jeugdcommissie, Vrijwilligers en Sponsoring. Het bestuur komt ongeveer elke maand bijeen. Het bestuur richt zich op de dagelijkse gang van zaken en geeft beleidsmatige invullingen aan meer lange termijn uitdagingen. 

Zijn er zaken waarvan je denkt dat die de aandacht van het bestuur verdienen, aarzel niet en neem contact op met één van de bestuursleden.

De Algemene Ledenvergadering tot slot, wordt tenminste één maal per jaar, meest in het voorjaar, gehouden.

 

 

  Coy Koopal   Voorzitter   MAIL
 
  Edward Killaars   Secretaris   MAIL
 
  Frank Eliens   Penningmeester   MAIL
 
  Coos Arensman   Jeugdcommissie   MAIL
 
  Berry Murray   Technische commissie   MAIL
 
  Vacature   Sponsorcommissie   MAIL
 
  Tom Wessels   Vrijwilligers commissie   MAIL

Vragen?

logo

E-mail

info@genneperparkentennis.nl

Telefoon

+31 40 211 1428

Address

Theo Koomenlaan 11
5644HZ Eindhoven