Terug naar overzicht

Algemene Ledenvergadering 2021

Tennispark
19-4-2021 19:00 - 19-4-2021 21:00
Edward Killaars

Het bestuur van Genneper Parken Tennis nodigt alle leden uit om de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering bij te wonen. Deze vindt plaats op maandag 19 april 2021 om 19:00 uur virtueel (vanwege de corona-maatregelen). 

Een vereniging kan alleen functioneren dankzij actieve leden, dus daarom een dringend verzoek om allen deze virtuele ALV bij te wonen. Wanneer het vereiste quorum niet wordt gehaald, zal een 2e ALV plaatsvinden om 19:15 uur.  

Allereerst wordt u geïnformeerd over de gerealiseerde plannen inzake de speerpunten van 2020. Vervolgens zal verantwoording worden afgelegd over het gevoerde financiële beleid. Verder wordt het plan voor de aanleg van 2 padelbanen gepresenteerd en ter stemming aangeboden. Tot slot wordt de begroting voor 2021 ter goedkeuring aan u voorgelegd. 

Ook wordt er een nieuwe voorzitter en secretaris voorgedragen. We zijn nog naarstig op zoek naar een nieuwe voorzitter van de vrijwilligerscommissie.

Voor deze ALV is inschrijving vooraf verplicht via de KNLTB ClubApp. Let op: als u zich al had ingeschreven voor de geannuleerde ALV van 1 Maart, dient u zich opnieuw in te schrijven! . In de app navigeert u naar "Club" (onderkant van uw scherm). Vervolgens, boven in uw scherm, klikt u op "Agenda". Klik nu op "Algemene Ledenvergadering 2021" en vervolgens op "Inschrijven" en u bent ingeschreven! Mocht dit niet lukken, dan kunt u ook inschrijven via [email protected] U wordt per email geïnformeerd met hoe deel te nemen aan de virtuele ALV (voor uiterlijk 15 april). Controleer uw SPAM-box!

Verder heeft u de mogelijkheid tot uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de ALV vragen schriftelijk in te dienen naar aanleiding van de ALV onderwerpen (via [email protected]). De ALV-agenda vindt u hieronder - de jaarverslagen en financiële stukken zijn vanaf 1 april beschikbaar op onze website (besloten leden-deel). 

Met vriendelijke groet,  
Coy Koopal,  
Voorzitter Genneper Parken Tennis

 

P.S.  Agenda ALV-2021 

 1. Opening en mededelingen
 2. ALV-uitstel (ingebracht agendapunt/5 leden)
 3. Notulen ALV 2020 (Coy)
 4. Terugkoppeling beleid & speerpunten 2020 (Coos/Coy/Berry/duurzaamheidscie)
  • Governance
  • Duurzaamheid
  • Vragen over jaarverslagen 
 5. Financiële verslaglegging 2020 (Frank)
  • Financieel jaarverslag
  • Verslag kascommissie 
 6. Besluitvorming Padel (Frank/Edward/Niels) 
 7. Bestuurswijzigingen: (Coy)
  • Coy Koopal zal terugtreden als voorzitter en wordt Klaas Schoustra voorgedragen als nieuwe voorzitter (per 1 maart 2021);·     
  • Edward Killaars zal terugtreden als secretaris en wordt Coy Koopal voorgedragen als nieuwe secretaris (per 1 maart 2021);·     
  • Tom Wessels zal terugtreden als voorzitter vrijwilligerscie, deze vacature is vacant. 
 8. Voorgenomen beleid & speerpunten 2021 (Klaas)
 9. Financiën/begroting 2021 (Frank/Tom)  
  • Financiën MJP / contributie
  • Verenigingsbegroting
  • Vaststelling contributie
  • Benoemen kascommissie 2021 
 10. Afsluiting

 

  Terug naar overzicht

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 40 211 1428

Address

Theo Koomenlaan 11
5644HZ Eindhoven