Algemene ledenvergadering 2021

29 maart 2021


Het bestuur van Genneper Parken Tennis nodigt alle leden uit om de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering bij te wonen. Deze vindt plaats op maandag 19 april 2021 om 19:00 uur virtueel (vanwege de corona-maatregelen). 

Voor deze ALV is inschrijving vooraf verplicht via de KNLTB ClubApp.  Let op: als u zich al had ingeschreven voor de geannuleerde ALV van 1 Maart, dient u zich opnieuw in te schrijven! In de app navigeert u naar "Club" (onderkant van uw scherm). Vervolgens, boven in uw scherm, klikt u op "Agenda". Klik nu op "Algemene Ledenvergadering 2021" en vervolgens op "Inschrijven" en u bent ingeschreven! Mocht dit niet lukken, dan kunt u ook inschrijven via [email protected]. U wordt per e-mail geïnformeerd hoe deel te nemen aan de virtuele ALV (voor uiterlijk 15 april). Controleer uw SPAM-box!

Verder heeft u de mogelijkheid tot uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de ALV vragen schriftelijk in te dienen naar aanleiding van de ALV onderwerpen (via [email protected]). De ALV-agenda is vindt u hieronder; de jaarverslagen en financiële stukken zijn vanaf 1 april beschikbaar op onze website (besloten leden-deel). 

Agenda ALV-2021 

 1. Opening en mededelingen
 2. ALV-uitstel (ingebracht agendapunt/5 leden)
 3. Notulen ALV 2020 (Coy)
 4. Terugkoppeling beleid & speerpunten 2020 (Coos/Coy/Berry/duurzaamheidscie)
  • Governance
  • Duurzaamheid
  • Vragen over jaarverslagen 
 5. Financiële verslaglegging 2020 (Frank)
  • Financieel jaarverslag
  • Verslag kascommissie 
 6. Besluitvorming Padel (Frank/Edward/Niels) 
 7. Bestuurswijzigingen: (Coy)
  • Coy Koopal zal terugtreden als voorzitter en wordt Klaas Schoustra voorgedragen als nieuwe voorzitter (per 1 maart 2021);·     
  • Edward Killaars zal terugtreden als secretaris en wordt Coy Koopal voorgedragen als nieuwe secretaris (per 1 maart 2021);·     
  • Tom Wessels zal terugtreden als voorzitter vrijwilligerscie, deze vacature is vacant. 
 8. Voorgenomen beleid & speerpunten 2021 (Klaas)
 9. Financiën/begroting 2021 (Frank/Tom)  
  • Financiën MJP / contributie
  • Verenigingsbegroting
  • Vaststelling contributie
  • Benoemen kascommissie 2021 
 10. Afsluiting

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 40 211 1428

Address

Theo Koomenlaan 11
5644HZ Eindhoven