Technische Commissie

De technische commissie heeft als hoofddoelstelling om elk lid de mogelijkheid te bieden zich op tennisgebied te ontplooien tot het door hem of haar gewenste niveau. De focus ligt daarbij op competitief tennis, waaronder deelname aan lessen, interne en KNLTB-competities, externe toernooien en de Parkkampioenschappen.

Daarnaast waakt de technische commissie voor een goede verhouding tussen recreatief en competitief tennis die tegemoetkomt aan de behoefte van de leden en past binnen het beleid van de vereniging.

Om dit alles te verwezenlijken verzorgt of coördineert de technische commissie:

 • Het contact met de tennisscholen. De technische commissie heeft hierbij een controlerende rol ten behoeve van de kwaliteit van de lessen en evalueert jaarlijks op operationeel niveau.
 • Activiteiten waar competitief tennis de boventoon voert, zoals
  • Interne competities
  • KNLTB-competities
  • Parkkampioenschappen
  • Promotie van open toernooien door derden

En ziet de technische commissie toe op:

 • De baantoewijzing
 • Overige (reguliere) activiteiten: husselen, tossen en BOCS (Begeleiding, Organisatie en Coördinatie van de Senioren van 55 jaar en ouder)

De genoemde overige (reguliere) activiteiten vallen onder recreatief tennis.

De activiteiten die verder nog onder recreatief tennis vallen hebben veelal een eendaags karakter en worden niet gecoördineerd door de technische commissie, maar door de toenooicoördinator.

Bij vragen: neem contact op met [email protected] 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 40 211 1428

Address

Theo Koomenlaan 11
5644HZ Eindhoven

KVK-nummer

59692464